Maruju Koi Farm

Loại cá
Lai giống
Giới tính
Mã cá
Maruyu-508 A

Mã: MARUYU-508

Tên: Ginrin Showa

Lai giống: Maruju Koi Farm

Kích thước: 57cm

Giới tính: Male

Giá: