Thuốc trị cá

Chloramine-T

Chloramine-T

Chloramine-T rất là phổ biến có hiệu quả điều trị bớt đi vi khuẩn trong ao hồ. Dùng Chloramine-T để loại bỏ đi nấm trắng, vi khuẩn ( Flukes ) trên da và mang cá. Ta có thể dùng Chloramine-T cho toàn ao hồ hoặc dùng để tấm cho cá chỉ vài phút. Nên sử dụng sản phẩm này cho nước có nhiệt độ trên 15C. Chloramine-T là dạng bột khô nên luôn dể sử dụng. Bạn có thể dùng ở tỷ lệ cao để tiêu diệt Costia, White Spot và Gill Bacteria Disease. Cách dùng; cân 3 grams của Chloramine-T hoặc (1 teaspoon) cho hồ có số lượng nước là 100 gallons hoặc (400 Liters). Nên dùng một cái ca hoặc ly nhỏ để hòa tan Chloramine-T với nước rồ đổ đều vô hồ hoặc đổ vô skimmer. Bạn có thể trị 2-3 lần như vậy và thời gian trị cho mỗi lần phải cách nhau 24 giờ.